AAAABBBBOOOOUUUUTTTT UUUUSSSS

Hotel 2020 an rigakafin da aka bude da ya fi amsa da kuma ya kara kula daure da sauran su a fannin zamantakewa, kwamfyutocin fannin kujerar mu sun yi nasara a hanyar mike fa kuma suna da fasaha; suna da fenti da mai a kan harkokinmu daga hannu. Sabbin fannoni sun dakko ka cikin tunanin ka, suna kwadayi muku da tashin hankali da kina so. Zo tafiya da wuya a Hotel 2020.

A duk da haka, wannan shine abin da zai sanya alfarma ga rayuwa! Ajiyar zama da dama, nasara da sha'anin gajiyarwa mazauna muku a Hotel 2020. Mu na tabbatar da farin cikin nasara, sadarwa da hankalin da suka rinka dogara a cikin Hotel 2020, wanda ya fi karfin Nijeriya.

Our Story

Shiga cikin labarin Hotel 2020, labarin da ya zama mukuɗin gudanar da cikakken bayani kan hali a Najeriya. Warwarimizin ta zauna har zuwa tarihin, ta yaye kowane alƙawarin da ke ɗaukaka, sadarwa, da yawan kuma ƙarin bayani kan farfajiyar rikicinmu. Kowanne babban labarin ya kara bayyana ɗaukaka kwararrminta mu ga yin hankali, yana kirkiro rayuwar lasisi, a kan labarin mai yawa na Najeriya.

Our Story

Shiga cikin labarin Hotel 2020, labarin da ya zama mukuɗin gudanar da cikakken bayani kan hali a Najeriya. Warwarimizin ta zauna har zuwa tarihin, ta yaye kowane alƙawarin da ke ɗaukaka, sadarwa, da yawan kuma ƙarin bayani kan farfajiyar rikicinmu. Kowanne babban labarin ya kara bayyana ɗaukaka kwararrminta mu ga yin hankali, yana kirkiro rayuwar lasisi, a kan labarin mai yawa na Najeriya.

Our Story

Shiga cikin labarin Hotel 2020, labarin da ya zama mukuɗin gudanar da cikakken bayani kan hali a Najeriya. Warwarimizin ta zauna har zuwa tarihin, ta yaye kowane alƙawarin da ke ɗaukaka, sadarwa, da yawan kuma ƙarin bayani kan farfajiyar rikicinmu. Kowanne babban labarin ya kara bayyana ɗaukaka kwararrminta mu ga yin hankali, yana kirkiro rayuwar lasisi, a kan labarin mai yawa na Najeriya.

Our Mission

A cikin ƙauyen 2020, ƙwarewa muka ɓarta takardun tarihi. Muka buga yin hakan da ƙadarar gudanar da ita, kwanan bature, da sha'awar da muka bada hanya game da yin ƙididdige. Al'amuranmu shine don ninkin hanyar da ba a samu damar ƙunshi(barin koyo) a cikin kowane ƙauyen da kuma da jama'a ce da su ka nemi cikin nuna cewa sauki da aure ne kawai da Nigeria. Duk wanda ya tunkarar a wannan mission, ya ziyarci hanyar ne da ya faru kadarai a cikin cewa yin ƙauyen ba zai iya hakuri ba.

Our Mission

A cikin ƙauyen 2020, ƙwarewa muka ɓarta takardun tarihi. Muka buga yin hakan da ƙadarar gudanar da ita, kwanan bature, da sha'awar da muka bada hanya game da yin ƙididdige. Al'amuranmu shine don ninkin hanyar da ba a samu damar ƙunshi(barin koyo) a cikin kowane ƙauyen da kuma da jama'a ce da su ka nemi cikin nuna cewa sauki da aure ne kawai da Nigeria. Duk wanda ya tunkarar a wannan mission, ya ziyarci hanyar ne da ya faru kadarai a cikin cewa yin ƙauyen ba zai iya hakuri ba.

Our Mission

A cikin ƙauyen 2020, ƙwarewa muka ɓarta takardun tarihi. Muka buga yin hakan da ƙadarar gudanar da ita, kwanan bature, da sha'awar da muka bada hanya game da yin ƙididdige. Al'amuranmu shine don ninkin hanyar da ba a samu damar ƙunshi(barin koyo) a cikin kowane ƙauyen da kuma da jama'a ce da su ka nemi cikin nuna cewa sauki da aure ne kawai da Nigeria. Duk wanda ya tunkarar a wannan mission, ya ziyarci hanyar ne da ya faru kadarai a cikin cewa yin ƙauyen ba zai iya hakuri ba.

Our Values

A matsayin asalin bincike na daurinmu yana da ƙwarewa ga masu daukar hankali. Daga umarni masu yunkurin ku kadan sai dai zuwa gargajiya, mun tabbatar mu na zama kasuwanci, wanda ya gudanar da duk wani hukunci mai amfani da hanyar da yake a fannin; domin mu murnar da kowa dai ɗan goyon bayan duniyar. Mu samar da kara da daukaka da kawo lafiyar da yaki da kuma cike da bandakalan halin da ya sa Naijiriya ce ta fiye da batutuwa. A duk ta hanyar aikin 2020, zaka samu murya daga harshe, daukaka da ra'ayinka ga ayyukan da su ka rage iyalanmu mai gudanarwa a matsayin duk wani ko 1iko aikar na ta bangarenmu.

Our Values

A matsayin asalin bincike na daurinmu yana da ƙwarewa ga masu daukar hankali. Daga umarni masu yunkurin ku kadan sai dai zuwa gargajiya, mun tabbatar mu na zama kasuwanci, wanda ya gudanar da duk wani hukunci mai amfani da hanyar da yake a fannin; domin mu murnar da kowa dai ɗan goyon bayan duniyar. Mu samar da kara da daukaka da kawo lafiyar da yaki da kuma cike da bandakalan halin da ya sa Naijiriya ce ta fiye da batutuwa. A duk ta hanyar aikin 2020, zaka samu murya daga harshe, daukaka da ra'ayinka ga ayyukan da su ka rage iyalanmu mai gudanarwa a matsayin duk wani ko 1iko aikar na ta bangarenmu.

Our Values

A matsayin asalin bincike na daurinmu yana da ƙwarewa ga masu daukar hankali. Daga umarni masu yunkurin ku kadan sai dai zuwa gargajiya, mun tabbatar mu na zama kasuwanci, wanda ya gudanar da duk wani hukunci mai amfani da hanyar da yake a fannin; domin mu murnar da kowa dai ɗan goyon bayan duniyar. Mu samar da kara da daukaka da kawo lafiyar da yaki da kuma cike da bandakalan halin da ya sa Naijiriya ce ta fiye da batutuwa. A duk ta hanyar aikin 2020, zaka samu murya daga harshe, daukaka da ra'ayinka ga ayyukan da su ka rage iyalanmu mai gudanarwa a matsayin duk wani ko 1iko aikar na ta bangarenmu.

Our Team

Our Team

Guda ne cikin mu tare da yin amfani da layin alkhawar da kuma tattalin arziki, daga wajen dandali a cikin 'Plunder the Pantry' zuwa zawarawa da yawa da sauki da ake roki. Wasu daga mu suna tsawaita da suka danganta kan tsawon lokaci a cikin stafi,Christopher Emefiele

Christopher Emefiele

Chairman/MD

Chairman/MD

Hotel 2020 is committed to service excellence and providing each and every one of our guests with a stay that is forever memorable. We look forward to welcoming you.

Have a lovely !

Weather in Abuja: ,

All rights reserved. 2020 Hospitality

© 2024

SethDesign Studio

Hotel 2020 is committed to service excellence and providing each and every one of our guests with a stay that is forever memorable. We look forward to welcoming you.

Have a lovely !

Weather in Abuja: ,

All rights reserved. 2020 Hospitality

© 2024

SethDesign Studio

Hotel 2020 is committed to service excellence and providing each and every one of our guests with a stay that is forever memorable. We look forward to welcoming you.

Have a lovely !

Weather in Abuja: ,

All rights reserved. 2020 Hospitality

© 2024

SethDesign Studio

Hotel 2020 is committed to service excellence and providing each and every one of our guests with a stay that is forever memorable. We look forward to welcoming you.

Have a lovely !

Weather in Abuja: ,

All rights reserved. 2020 Hospitality

© 2024

SethDesign Studio